Πολιτική Απορρήτου

Από τις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, κοινοποίηση, περιορισμός, διαβίβαση, κ.α.)  προσωπικών δεδομένων σας  ρυθμίζεται – σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων- οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων καθώς και δημιουργεί καινούργια.

Η επιχείρησή μας με βάση τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας Ν.4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ΓΚΠΔ  καθώς και άλλων συναφών διατάξεων  και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ORAMA PLUS EE, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πυθέου 55 με ΑΦΜ 801029816 – Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 147344403000, (εφεξής MyLiveGym) έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο www.MyLiveGym.gr όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης και λειτουργεί ως πρωτοποριακό γυμναστήριο που παρέχει online ασκήσεις γυμναστικής στην ελληνική γλώσσα είτε απευθείας είτε βιντεοσκοπημένα (on demand) υπό την μορφή της ασύγχρονης εκγύμνασης. Εδώ μπορείτε να παρακολουθείσετε τα πιο δημοφιλή προγράμματα fitness όπως yoga, pilates, χορογραφίες fitness αλλά και 25 ακόμα διαφορετικά προγράμματα με ή χωρίς εξοπλισμό. Επιπλέον, συνεργάζεται με έγκριτους διατροφολόγους/διαιτολόγους δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν εξειδικευμένες προτάσεις δίαιτας και διατροφής.

Η MyLiveGym ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» (εφεξής MyLiveGym), αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.MyLiveGym.gr καθώς και όλους τους  δικτυακούς τόπους του MyLiveGym  (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») και τις κινητές εφαρμογές (εφεξής τα «Apps»).

Το MyLiveGym εναρμονίστηκε στις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και διαδικασίες  με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων την οποία θέτουμε και ως προτεραιότητά μας.

ΟΡΙΣΜΟΙ

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην επιχείρηση μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την επιχείρηση η εκπλήρωσης της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό της τόπο.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην επιχείρηση, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική, ολοκληρώνεται με τη συγκατάθεσή σας και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Μέσω του δικτυακού τόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται. Ειδικότερα:

Έχετε τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου καθώς και περιήγησης σε συγκεκριμένες περιοχές του χωρίς να αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία. Κατά την επίσκεψή σας αυτή συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας όπως τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με άλλες σελίδες που επισκέπτεστε (π.χ. διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks και τον τύπο της πλατφόρμας). Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Επιπλέον κατά την εγγραφή σας με οποιονδήποτε τρόπο συλλέγουμε τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. Δεδομένα που μας παρέχετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας: ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα και τηλέφωνο.
 2. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την είσοδό σας στον δικτυακό μας τόπο: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password
 3. Δεδομένα που μας παρέχετε για την εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση των προγραμμάτων μας και για την χορήγηση προτάσεων δίαιτας και διατροφής όπως: ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, φύλλο, ηλικία, περιοχή κατοικίας, πληροφορίες για την υγεία.
 4. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (παρακολούθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων εκγύμνασης κλπ) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου), όπως ερωτήσεις και σχόλιά σας για την ιστοσελίδα μας.
 5. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.
 6. Δεδομένα που μας παρέχετε με την συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας στο newsletter: ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και ονοματεπώνυμο

Το  MyLiveGym δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας αποστέλλετε.

Με την υποβολή των στοιχείων σας αποδέχεστε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού μας τόπου. Εάν υπάρξει αλλαγή στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, θα αναρτήσουμε τους καινούργιους όρους σε αυτή την σελίδα, ούτως ώστε να είσαστε ενημερωμένοι με τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται με την αποδοχή των πιο πάνω αλλαγών στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για τη Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η συνεργασία μας.
 2. Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις διεκπεραίωσης των υπηρεσιών μας καθώς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 3. Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών
 4. Για να επικοινωνούμε μαζί σας, όταν εσείς το επιθυμείτε ή όταν είναι απαραίτητο για να σας εξυπηρετήσουμε.
 5. Για την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου newsletter, πάντοτε με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 6. Για Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης: Η επιχείρηση μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα σας για τις ανάγκες της συμμετοχής σας σε πρόγραμμα επιβράβευσης, δηλαδή της συγκέντρωσης πόντων και γενικότερα της απόλαυσης προνομίων πελάτη, όπως αυτά θα αναλύονται στους όρους συμμετοχής του προγράμματος επιβράβευσης. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να επιλέξετε αν θα επωφεληθείτε από αυτές.
 7. Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή και ειδικότερα την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου απαιτείται (newsletter κλπ)
 2. Η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης παροχής των υπηρεσιών μας
 3. Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (όπως φορολογικές υποχρεώσεις, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).
 4. Το έννομο συμφέρον της επιχείρησης στα πλαίσια της λειτουργίας της.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε:

Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της επιχείρησης (για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών, διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων κλπ). 

Άλλα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς, δημόσιους φορείς, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο.

Άλλους τρίτους διαιτολόγους/διατροφολόγους, συνεργαζόμενες εταιρείες στα πλαίσια των προγραμμάτων επιβράβευσης κλπ) πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας.

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε τρίτους παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) της εταιρείας  και επομένως προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση. Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης).

Ενδεικτικά:

Τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τις αγορές των προϊόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας διατηρούνται για περισσότερο χρόνο στα πλαίσια των νομικών μας υποχρεώσεων (φορολογικών, εμπορικών κλπ).

Για το Newsletter διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι να επιλέξετε να διαγραφείτε από αυτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας.

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της εργασίας του.  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits. Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι του MyLiveGym αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από αυτήν. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.

Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της MyLiveGym αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη επιχείρηση ή φορέα με ένα λογικό μέσο,
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την εγγραφή σας στο newsletter).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mylivegym.gr είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση: ORAMA PLUS EE – ΠΥΘΕΟΥ 55 ΑΘΗΝΑ τκ 11743, υπόψιν κυρίου Χαράλαμπου Παντελιά.

Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας. Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.  
 • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: dpa.gr.
 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.
 • Με φαξ στο +30 210 6475628.

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η MyLiveGym  δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο  μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.